Gå til lektionsliste   Alfabetisk indeks   Kursets hjemmeside   

Opgaver
Imperativ Programmering i C

KursusintroduktionOpgave 1.1Installation af Emacs teksteditoren på Windows
 Opgave 1.2Windows: Installation af MinGW GCC compiler
 Opgave 1.3Windows: Alternativ installation af MinGW GCC compiler - Mingw-w64
 Opgave 1.4Mac OS X: Installation of GCC
 Opgave 1.5Installation af Cygwin GCC compiler
 Opgave 1.6Programmeringsstil
 Opgave 1.7Kopier, editer, compiler og kør et program
Introduktion til COpgave 2.1Et program der adderer tre heltal
 Opgave 2.2Anvendelse af assignments
 Opgave 2.3Increment og decrement operatorerne
 Opgave 2.4Indlæsning af doubles
 Opgave 2.5Uger, dage, timer, minutter og sekunder
 Opgave 2.6Erfaringer med scanf
 Opgave 2.7Uinitialiserede variable
KontrolstrukturerOpgave 3.1Inden i eller uden for en cirkel
 Opgave 3.2Operator prioriteter i logiske udtryk
 Opgave 3.3pH værdier
 Opgave 3.4Timer, minutter og sekunder - igen
 Opgave 3.5Ordningen af betingelser i en if-else kæde
Flere KontrolstrukturerOpgave 4.1Forklaring af et program med while løkke og udtryk med assignments
 Opgave 4.2Sum af tal i interval som er dividerbare med samme tal
 Opgave 4.3Endnu en sum af tal i et interval
 Opgave 4.4Generering af grafik-filer
 Opgave 4.5En simplificeret udgave af Euclids algoritme
 Opgave 4.6Ligefrem programmering af 'største fælles divisor'
FunktionerOpgave 5.1Trinvis forfinelse af solveQuadraticEquation
 Opgave 5.2Find de første n primtal
 Opgave 5.3Goldbachs Formodning
 Opgave 5.4RGB Pixels
 Opgave 5.5Skudårsfunktionen
 Opgave 5.6Programmering af en kvadratrodsfunktion
 Opgave 5.7Nye funktioner i gamle opgaver
Mere om FunktionerOpgave 6.1Celcius til fahrenheit med output parameter
 Opgave 6.2Timer, minutter og sekunder - igen, igen
 Opgave 6.3Seddeludlevering i pengeautomat
 Opgave 6.4En funktion som kalder en anden funktion flere gange
 Opgave 6.5En simpel lommeregner
 Opgave 6.6En valutaomregner
Fejl, Debugging, Test og DokumentationOpgave 7.1Input validering med rekursiv funktion
 Opgave 7.2Test af programmet der beregner timer, minutter og sekunder
 Opgave 7.3Test af rod beregning i andengradspolynomium
 Opgave 7.4Kom godt i gang med CUTest
 Opgave 7.5Kom godt i gang med Doxygen
 Opgave 7.6Debugging af findRootBetween
 Opgave 7.7Brug af assert i 'uger, dage, timer, minutter og sekunder' opgaven
DatatyperOpgave 8.1En tilfældig menu
 Opgave 8.2Tegning af geometriske primitiver - PPM grafik
Arrays og PointereOpgave 9.1En pointer øvelse
 Opgave 9.2Polynomier
 Opgave 9.3Reduktion af et array
 Opgave 9.4bsort
 Opgave 9.5Dynamisk allokering og qsort
 Opgave 9.6Barcode scanning
 Opgave 9.7Iterativ løsning af 'uger, dage, timer, minutter og sekunder' opgaven
Tegn og TekststrengeOpgave 10.1Funktionen strrev
 Opgave 10.2Din egen udgave af funktionen strcmp
 Opgave 10.3Flertals navneord
 Opgave 10.4Længste fælles endelse af to ord
RekursionOpgave 11.1En Fibonacci funktion med huskeværk
 Opgave 11.2Palindromer
 Opgave 11.3Heltalsdivision og restuddragning med rekursive funktioner
 Opgave 11.4Opgave 1 side 587 i PSPD(8ed) - blob_count
 Opgave 11.5Rekursive udgaver af Euclids algoritme
Datastrukturer og DataabstraktionOpgave 12.1Funktionen date_compare
 Opgave 12.2Sortering af et array af bøger
 Opgave 12.3Funktionen tomorrow
 Opgave 12.4Spillekort
Input/Output og FilerOpgave 13.1Læsning af k ord fra fil
 Opgave 13.2En simpel grep funktion
 Opgave 13.3Input og Output af structs
 Opgave 13.4Tynde matricer
 Opgave 13.5Læsning af personkartotek i komma-separeret tekstfil

Evt. løsninger kan findes via den lektionsspecifikke opgave side (første søjle)

Genereret: Torsdag 15. august 2019, 09:35:01