Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Validering af brugerinput -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Fejlnumre og fejlmeddelelser i errno.h -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Fejl, Debugging, Test og Dokumentation - slide 9 : 25

Funktioner der returnerer fejl-værdier

Mange standard C funktioner returnerer en værdi, som indikerer om der er sket en fejl

Funktioners returværdi kan - generelt set - ikke bruges til både funktionens resultat og til en fejl kode