Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Systematisk test -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: White box test -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Fejl, Debugging, Test og Dokumentation - slide 14 : 25

Black box test

En black box test skal afsløre om en funktion giver korrekte resultater (output) på udvalgte input

Black box test tager udgangspunkt i de funktionelle krav til funktionen - ikke funktionens implementationsdetaljer

leap-year-header.c
Diskussion af black box test af funktionen isLeapYear - ud fra funktionelle krav.
is-leap-year-impl.c
Selve funktionen isLeapYear - fokus på de funktionelle krav snarere end funktionens implementation.
days-in-month-header.c
Diskussion af black box test af funktionen daysInMonth - ud fra funktionelle krav.
days-in-month-implementation.c
Selve funktionen daysInMonth - fokus på de funktionelle krav snarere end funktionens implementation.
Gå til opgave
Test af programmet der beregner timer, minutter og sekunder