Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'        Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 7.3
Test af rod beregning i andengradspolynomium


Test funktionen solveQuadraticEquation fra en tidligere lektion, som er den funktion der sender rødderne tilbage gennem output parametre.

Tag gerne udgangspunkt i løsningen på opgave 5.1, og lav top-down test af de fire funktioner solveQuadraticEquation, discriminant, root1 og root2. Overvej nøje behovet for stubbe når du laver testcases for disse funktioner.

Du skal gennemføre en systematisk (black box unit) test, som udvælger et mindre antal testcases, der har størst mulighed for at finde fejl. Programmer hver test case som en lille funktion. Du kan enten gennemføre testarbejdet med asssert eller med brug af CUTest.

Følg mønstret for tests af daysInMonth og isLeapYear på den tilhørende slide.


Der findes ingen løsning til denne opgave