Sammendrag
Fejl, Debugging, Test og Dokumentation
 

 

Når vi programmerer laver vi fejl. I denne lektion ser vi på hvordan vi håndterer sådanne fejl, og hvordan vi finder fejl via systematisk test.
 

Start
Indholdsfortegnelse