Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Arrays af to dimensioner -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Arrays af to dimensioner overført som parametre -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Arrays og Pointere - slide 23 : 30

Gennemløb af arrays med to dimensioner

Det er naturligt at bruge to indlejrede for løkker når man skal processere to dimensionelle arrays

Alternativt er det muligt at gennemløbe den samlede tabel lineært, med udgangspunkt i en pointer til det første element.

 int a[2][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}};

 for (i = 0; i < 2; i++)
  for (j = 0; j < 3; j++)
   sum1 += a[i][j]; 

 for (k = 0; k < 2 * 3; k++)
  sum2 += *(&a[0][0] + k);  
twodim-array.c
De viste gennemløb i et helt C program.
twodim-array-output
Program output.
twodim-array-4.c
En variation der afslører rækkenfølgen hvorefter elementerne besøges.
twodim-array-output-4
Program output.
twodim-array-1.c
Endnu en variation.
twodim-array-1-output
Program output.

C understøtter arrays af vilkårlig mange dimensioner

Tre- og flerdimensionelle arrays er umiddelbare generaliseringer af to dimensionelle arrays