Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Index out of bounds -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Brug af qsort fra standard biblioteket -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Arrays og Pointere - slide 18 : 30

Eksempel: Bubble sort
Bubble sort er en klassisk, men ikke særlig effektiv sorteringsalgoritme
void bubble(int a[] , int n){   /* n is the size of a[] */ 
  int  i, j;

  for (i = 0; i < n - 1; ++i){
   for (j = n - 1; j > i; --j)
    if (a[j-1] > a[j])     /* Comparison      */
     swap(&a[j-1], &a[j]);  /* Exchange       */
  }
}  
bubble-sort.c
Hele 'bubble sort' programmet - med løbende udskrift af arrayet.
bubble-sort-output
Output fra bubble sort programmet.
Gå til billedserie
Illustration af de forskellige faser i boblesorteringen
Bubblesort

Det er let at set at boblesorteringsprogrammet foretager i størrelsesordenen n2 sammenligninger og ombytninger.

De gode sorteringsalgoritmer kan nøjes med i størrelsesordenen n log(n) sammenligninger og ombytninger.