Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Pointer variable -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Pointer eksempler - en opgave -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Arrays og Pointere - slide 7 : 30

Addresse og dereferencing operatorerne

Udtrykket &var beregnes til adressen af variablen var.

Udtrykket *ptrValue beregner den værdi, som ptrValue peger på.

Operatorerne * og & er unære prefix operatorer med høj prioritet

 int i = 5, *ptr_i = &i, j = 7, *ptr_j = NULL;
 char c = 'a', *ptr_c = &c;

 ptr_j = &j;
 ptr_i = ptr_j;

 printf("i=%d, ptr_i=%p, *ptr_i = %d\n", i, ptr_i, *ptr_i); 
 printf("j=%d, ptr_j=%p, *ptr_j = %d\n", j, ptr_j, *ptr_j); 
 printf("c=%c, ptr_c=%p, *ptr_c = %c\n", c, ptr_c, *ptr_c);  

Oparatoren * kaldes også for indirection operatoren

For alle variable v gælder at udtrykket *&v er ækvivalent med udtrykket v