Opgaver i denne lektion  forrige -- Tastaturgenvej: 'p'        Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 9.7
Iterativ løsning af 'uger, dage, timer, minutter og sekunder' opgaven


Denne opgave hører logisk til i lektionen om iterative kontrolstrukturer. Men da det viser sig at arrays er helt essentielle for at kunne håndterer udfordringen, har vi valgt at placere den her.

Når man ser på en typiske løsning af opgaven, der omregner et sekundtal til normaliserede uger, dage, timer, minutter og sekunder, kan man tydeligt se at division og restuddragen gentages fire gange på en given rest.

I denne opgave vil vi forsøge at programmere dette med en iterativ kontrolstruktur. Omskriv altså løsningen på den oprindelige opgave til et program, der gentager divisionen og restuddragning, i en passende løkke.

For at kunne arbejde med tidsdelene (og enhedsnavnene) på en realistisk måde, er det attraktivt at benyttes arrays.

Som altid, er det godt at formulere løsningen på problemet i en funktion. Her en funktion med én input-parameter (sekundtallet), og én output parameter (et array med de beregnede tidsdele).

Notér og bemærk hvilke udfordringer det gav at skrive programmet om på den ønskede måde. Vurder også om det er umangen værd at lave denne ændring af programmet.


Løsningen til denne opgave er pt. ikke frigivet