Opgaver i denne lektion              Gå til slide, hvor denne opgave er tilknyttet -- Tastaturgenvej: 'u'  

Opgave 9.2
Polynomier


I denne opgave vil vi repræsentere et polynomium p af grad n som et array af koeficienter a0, ..., an, hver af typen double,

   p(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + ... + an xn

hvor an er forskellig fra nul.

Skriv et C program som indlæser et polynomium af grad højst 8, og som kan beregne polynomiets værdi for forskellige x værdier.

Opdel din problemløsning i delproblemer, get_polynomium, som indlæser et polynomium i et array, og eval_polynomium, som beregner polynomiets værdi for en given x værdi:

void get_polynomium(double coeff[], int* degreep);
double eval_polynomium(const double coeff[], int degree, double x);

Denne opgave svarer til opgave 14 side 464 i 6. udgave af lærebogen


Der findes ingen løsning til denne opgave