Sammendrag
Arrays og Pointere
 

 

I denne lektion studerer vi pointere og arrays. Vi ser først på pointere. Dernæst ser vi på arrays som pointere. Efter dette kommer vi til arrays af flere dimensioner. Vi slutter af med sondringen mellem statisk og dynamisk lagerallokering.
 

Start
Indholdsfortegnelse