Web-baserede Undervisningsværktøjer
Kurt Nørmark, Institut for Datalogi, Aalborg Universitet

Introduktion

Siden 2011 har jeg udviklet et antal web-baserede undervisningsværktøjer. Flere af disse kan ses som bidrag til en digitalisering af undervisningen. I den forbindelse henvises til mit notat om Digitalisering af undervisning (som primært diskuterer erstatning af forelæsninger med videolektioner).

De fleste af de værktøjer, jeg har udviklet, har været anvendt på det første studieår af datalogi- og softwareuddannelserne. Alle værktøjer er programmet i Scheme, og baseret på LAML software som jeg selv har udviklet. Alle værktøjer opbevarer data i filer (og altså ikke i en database). Det har været muligt, for hvert af disse systemer, at etablere den første udgave på nogle få dage. Der har dog været behov for løbende tilpasninger og opdateringer, som har beslaglagt en del tid forud for hver anvendelse af systemerne.

I dette dokument vil jeg dokumentere de systemer, jeg har lavet. Jeg vil forklare hvorfor de konstrueret, i hvilken kontekst systemerne bliver anvendt, og hvilke erfaringer systemerne har givet anledning til. Jeg vil også vurdere styrker og svaghederne i systemerne. Dokumentationen er suppleret af en videogennemgang af hvert system. Videoerne starter med en forklaring af grænsefladen, som den ses af de studerende. Den sidste del af videoerne forklarer typisk undervisernes syn på systemerne.

Jeg vælger at dokumentere systemerne nu, fordi systemerne er kommet under pres. Tiden løber fra små, lokalt-udviklede IT-systemer til fordel for større systemer, som understøttes officielt af AAU. GDPR forordningerne er en udfordring for små systemer, som i et eller andet (mindre) omfang behandler oplysninger om de studerende på universitetet. Det er en betydelig udfordring både at udvikle systemerne, holde dem i stabil drift, og at dokumentere dem i relation til GDPR-reglerne. De systemer jeg har udviklet er endvidere baseret på en ældre variant af Scheme (forgængeren for Racket), som ikke opdateres længere. Der er bestræbelser i gang - i ITS regi - på at isolere disse værktøjer på sin egen (virtuelle) web-server, men det er pt. uvist om dette kan gennemføres. Der planlægges endvidere en opdatering af Scheme-programmerne til Racket, og også dette er forbundet med uvished. Derfor kan dette dokument vise sig at være afslutningen på en periode med mine anvendelser af disse lokalt udviklede undervisningsværktøjer.

Følgende systemer vil blive dokumenteret:

  • Homework - et system hvor de studerende kan aflevere programmer og modtage en bedømmelse af deres arbejde.
  • Grouping - et system der understøtter gruppedannelsesprocesserne i starten af et projektforløb på AAU.
  • Quiz - et multiple choice quiz system baseret på pointgivning, og hvor der kan konkurreres om at få flest point.
  • VIMA - et video manager system som organiserer YouTube videoer, og som tillader dialog om udvalgte detaljer i videoerne.
  • QA - et system som muliggør en hurtig gruppedannelse forud for øvelsessituationer, i hvilke deltagerne kan fremsende løsninger/svar på mindre opgaver.

Under hvert system diskuteres mulige, fremtidige udviklinger.

Hvis systemerne bliver taget ud af drift skal flere dele af programmeringskurset (Imperativ Programmering) gentænkes. Afleveringsopgaverne vil sandsynligvis falde bort, herunder eksamensopgaven. Dette vil føre til en anden eksamensform på kurset, sandsynligvis en skriftlig, multiple choice eksamen. Quizzerne vil falde bort. De faglige videoer kan bevares (sandsynligvis organiseret i YouTube playlister), dog uden mulighed for dialog om problemer og udfordringer. Alternativt kan man forestille sig at AAU stiller en ny og alternativ platform til rådighed for formidling af videolektioner, evt. integreret i Moodle.