Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Eksplicit typekonvertering -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Scope og storage classes [Section] -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Datatyper - slide 16 : 24

Navngivne typer med typedef

I C er det muligt at tildele en type et bestemt navn

I tilfælde af komplicerede typer kan dette øge læsbarheden af et program

typedef oldType newType
days-3.c
En omskrivning af ugedags programmet som benytter typedef.