Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Oversigt over typer i C -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Enumeration types (1) -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Datatyper - slide 6 : 24

Heltalstyper
Overskriften dækker foruden de egentlige heltal også tegn og booleans i C
Type Kort typenavn Suffix printf conv. tegn scanf conv. tegn Eksempel
signed int int intet %d eller %i %d eller %i -123
unsigned int unsigned u eller U %u %u 123U
signed long int long l eller L %li %li -123456L
unsigned long int unsigned long lu eller LU %lu %lu 123456LU
signed short int short intet %hi %hi -12
unsigned short int unsigned short intet %hu %hu 12U
char char - %c %c 'a' eller 97
integral-prog.c
Et C program som illustrerer ovenstående.
sizeof-ints.c
Et program der 'udregner' bytestørrelsen af heltalstyperne.
sizeof-ints-output
Output fra programmet.
limits-ints.c
Et program der tilgår konstanter i limits.h.
ints-limits-output
Output fra programmet.