Sammendrag 

 

Dette er et undervisningsmateriale om introducerende programmering i et imperativt sprog. Mere konkret er det et undervisningsmateriale om programmering i C.

Materialet er udviklet i 2003 og 2004 i forbindelse med undervisningen på den teknisk naturvidenskabelige basisuddannelse ved Aalborg Universitet. Materialet er struktureret som et sæt af slides, der danner basis for 10 forelæsninger i 'Programmering i C'. I 2004 er materialet endvidere sammenskrevet til et mere traditionelt tekstbogsformat.

Forud for 2005 semestret har materialet gennemgået en lettere redigering. Vi har fastholdt de 10 lektioner i materialet på trods af at kurset er reduceret til 8 egentlige lektioner, plus 2 yderligere lektioner, der afsættes til eksamensopgaven. I forbindelse med redigeringen i 2005 er der genereret en PDF udgave af det samlede materiale.

I april 2010 er materiale gen-processereret, med henblik på at opnå en bedre sammenlinking og bedre læsbarhed af materialet. PDF udgaven fra 2005 er ikke berørt af dette.

 

Start