Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Records/structures [Section] -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Structures/records (2) -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Datastrukturer og Dataabstraktion - slide 5 : 29

Structures/records (1)

En record er en tabel med navngivne felter, som kan være af forskellige datatyper

En record gruppérer og sammensætter en mængde variable af forskellige typer i en logisk helhed

I C kaldes records for structures