Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'                      bookshelf.c - Hele programmet.Lektion 9 - slide 15 : 29
Program 1

#include <stdio.h>
#define MAX_BOOKS 10

struct book {
 char *title, *author, *publisher;
 int publishing_year;
 int university_text_book;
};

typedef struct book book;

book make_book(char *title, char *author, char *publisher, 
        int year, int text_book){
 book result;
 result.title = title; result.author = author;
 result.publisher = publisher; result.publishing_year = year;
 result.university_text_book = text_book;
 
 return result;
}

void prnt_book(book b){
 char *yes_or_no;

 yes_or_no = (b.university_text_book ? "yes" : "no"); 
 printf("Title: %s\n"
     "Author: %s\n"
     "Publisher: %s\n"
     "Year: %4i\n"
     "University text book: %s\n\n",
     b.title, b.author, b.publisher, 
     b.publishing_year, yes_or_no);
}

int main(void) {
 book shelf[MAX_BOOKS];
 int i;

 shelf[0] =
   make_book("C by Disssection", "Kelley & Pohl", 
        "Addison Wesley", 2001, 1);  

 shelf[1] =
  make_book("Pelle Erobreren", "Martin Andersen Nexoe",
       "Gyldendal", 1910, 0);

 shelf[2] = shelf[1];
 shelf[2].title = "Ditte Menneskebarn"; 
 shelf[2].publishing_year = 1917;

 for(i = 0; i <=2; i++)
  prnt_book(shelf[i]);
 
 return 0;
}