Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'        næste -- Tastaturgenvej: 'n'          calendar-incomplete.c - Hele kalenderprogrammet - bortset fra funktionen tomorrow.Lektion 9 - slide 16 : 29
Program 1

#include <stdio.h>

/* Date related types */
enum weekday {sunday, monday, tuesday, wednesday, thursday, 
      friday, saturday};
typedef enum weekday weekday;

struct date {
 weekday day_of_week;
 int day;
 int month;
 int year;
};

typedef struct date date;

/* Funktion prototypes */

int leapYear(int);
int date_before(date, date);
weekday next_day_of(weekday);
void prnt_date(date);
char *name_of_weekday(date);
date tomorrow(date);

int main(void) {
 date calendar[1000];

 date first_date = {thursday, 14, 4, 2005},
    last_date = {thursday, 13, 4, 2006},
    current_date;
 int i = 0, j = 0;

 current_date = first_date;
 while (date_before(current_date, last_date)){
  calendar[i] = current_date;
  current_date = tomorrow(current_date);
  i++;
 }

 for (j = 0; j < i; j++)
  prnt_date(calendar[j]);
} 

/* Return the date after d */
date tomorrow(date d){
 
 /* Implementation left as an exercise */

}

/* Is y a leapyear */
int leapYear(int y){
 int result;

 if (y % 400 == 0) result = 1;
 else if (y % 100 == 0) result = 0;
 else if (y % 4 == 0) result = 1;
 else result = 0;

 return result;
}

/* Is date d1 less than date d2 */
int date_before(date d1, date d2){
 return
 (d1.year < d2.year) ||
 (d1.year == d2.year && d1.month < d2.month) ||
 (d1.year == d2.year && d1.month == d2.month && d1.day < d2.day);
} 

weekday next_day_of(weekday d){
 return (weekday) (((int) d + 1) % 7);
}

/* Print date d */
void prnt_date(date d){
 printf("%9s %2i.%2i.%4i\n", name_of_weekday(d), d.day, d.month, d.year);
}

/* Return the name of the weekday of the date d */
char *name_of_weekday(date d){
 char *result;
 switch (d.day_of_week) {
  case sunday: result = "Sunday";
    break;
  case monday: result = "Monday";
    break;
  case tuesday: result = "Tuesday";
    break;
  case wednesday: result = "Wednesday";
    break;
  case thursday: result = "Thursday";
    break;
  case friday: result = "Friday";
    break;
  case saturday: result = "Saturday";
    break;
 }
 return result;
}