Thema indholdsfortegnelse -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige tema i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste slide i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'n'Rekursion
33.  Basal rekursion i C

I dette afsnit ser vi på det mere tekniske aspekt af rekursive funktioner i C. Dette er for øvrigt stort set det perspektiv som dyrkes i kapitel 11 af C by Dissection.

33.1 Basal rekursion (1)33.2 Basal rekursion (2)
 

33.1.  Basal rekursion (1)
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

Programmerne i program 33.1 og program 33.2 er næsten funktionelt identiske. Begge gentager - på en forholdsvis besværlig måde - udskriften 'f: i', hvor i er et lille heltal.

I program 33.2 benytter vi en funktion, som kalder sig selv rekursivt. I program 33.1 har vi håndlavet et antal versioner af f, som kalder hinanden. I forhold til både program 33.1 og program 33.2 ville det være lettere at skrive en simpel for-løkke. Men programmerne illustrerer hvordan vi kan bruge rekursion til simple former for gentagelser i stedet for at bruge løkker.

En funktion i C er rekursiv hvis den i nogle programtilstande kalder sig selv direkte eller indirekte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#include <stdio.h>

void f1(int i){
 printf("f1: %i\n", i);
}

void f2(int i){ 
 printf("f2: %i\n", i); 
 f1(i-1);
}

void f3(int i){
 printf("f3: %i\n", i);
 f2(i-1);
}

int main(void) {
 printf("main\n");
 f3(3);
 return 0;
}
Program 33.1    Funktionen main som kalder en funktion f3, som kalder f2, og som kalder f1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
#include <stdio.h>

void f(int i){
 if (i >= 1){
  printf("f: %i\n", i);
  f(i-1);
 }
}

int main(void) {
 printf("main\n");
 f(3);
 return 0;
}
Program 33.2    En tilsvarende kæde af rekusive kald.

For at sikre at programmet afsluttes, skal der eksistere et grundtilfælde (en programtilstand) hvor funktionen undlader at kalde sig selv rekursivt

Grundtilfældet i en rekursiv definition svarer til et delproblem, som ofte er så simpelt¨, at det kan løses umiddelbart uden yderlig problemopsplitning.

 

33.2.  Basal rekursion (2)
Indhold   Op Forrige Næste   Slide Aggregerede slides    Stikord Programindeks Opgaveindeks 

I dette afsnit vil vi i større detalje undersøge hvad der sker når en funktion kalder sig selv rekursivt. Vi vil se på stakken af aktiveringer (activation records), og vi vil i den forbindelse se på kommandoer som udføres før og efter de rekursive kald.

Vi viser her en variation af programmet, som afslører flere interessante aspekter af rekursion

I program 33.3 ser vi main, som kalder den rekursive funktion f. Kaldene af f, herunder det rekursive kald, svarer til de blå dele i programmet.

I funktionen f indlæses der et tegn med scanf inden det rekursive kald af f. Efter det rekursive kald af f udskrives det indlæste tegn.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
#include <stdio.h>

void f(int i){
 char ch, skipch;
 if (i >= 1){
  printf("Enter a character: ");
  scanf("%c%c", &ch, &skipch);
  f(i-1);
  printf("We read: '%c'\n", ch);}
 else 
  printf("No more recursive calls\n");
}

int main(void) {
 f(4);
 return 0;
}
Program 33.3    Læsning på vej op ad bakken/stakken - Skrivning på vej ned.

Herunder, i program 33.4 viser vi en dialog med program 33.3 hvor tegnene 'a', 'b', 'c' og 'd' indlæses i den lokale variabel ch. Hert nyt tegn indlæses i et separat rekursivt kald af f. Bemærk at der på denne måde kan sameksistere et antal ch variable - én pr. kald af f.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Enter a character: a
Enter a character: b
Enter a character: c
Enter a character: d
Enter a character: e
No more recursive calls
We read: 'e'
We read: 'd'
We read: 'c'
We read: 'b'
We read: 'a'
Program 33.4    Input til og output fra programmet.

Hvis du skifter til den slide, som svarer til dette afsnit, kan du følge udvikling af kaldstakken, som modsvarer kørslen af program 33.3. Du kan også starte her.

Ved at følge udviklingen af kaldstakken skal du bide mærke i hvordan variablene i og ch optræder i alle kald af f. Man kan kun tilgå variable i den øverste ramme på stakken. Variable under toppen af stakken kan først tilgås når kaldene svarende til de øvre rammer er kørt til ende.

Læg også mærke til at tegnene a, b, c og d, som indlæses på vej op ad stakken udskrives i modsat rækkefølge på vej ned ad stakken.

Genereret: Onsdag 7. Juli 2010, 15:12:38
Thema indholdsfortegnelse -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige tema i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste slide i denne lektion -- Tastaturgenvej: 'n'