Tilbage til slide -- Tastaturgenvej: 'u'        næste -- Tastaturgenvej: 'n'          power-compare.c - Et program der tæller antallet af multiplikationer i de to potens funktioner.Lektion 8 - slide 15 : 27
Program 1

#include <stdio.h>

double sqr(double);
int even (int);
int odd (int);

int mult_no_1, mult_no_2;

double power1(double number, int pow){
 double result; 

 if (pow == 0)
  result = 1.0;
 else if (pow > 0){
  result = number * power1(number, pow - 1);
  mult_no_1++;
 }
 else 
  result = 1.0 / power1(number, -pow);

 return result;
}

double power2(double number, int pow){
 double result; 

 if (pow == 0)
  result = 1.0;
 else if (pow > 0 && even(pow)){
  result = sqr(power2(number,pow/2));
  mult_no_2++;
 }
 else if (pow > 0 && odd(pow)){
  result = number * power2(number, pow - 1);
  mult_no_2++;
 }
 else 
  result = 1.0 / power2(number, -pow);

 return result;
}


int main(void) {
 int i;
 double res1, res2;

 for(i = 1; i < 500; i += 5){
  mult_no_1 = 0; mult_no_2 = 0;
  res1 = power1(1.01,i);
  res2 = power2(1.01,i);
  printf("power1(1.01,%i) = %7.5f (%i multiplications)\n" 
      "power2(1.01,%i) = %7.5f (%i multiplications). \n\n",
      i, res1, mult_no_1,
      i, res2, mult_no_2);
 }

 return 0;
}


double sqr(double d){
 return d*d;}

int even (int i){
 return i % 2 == 0;}

int odd (int i){
 return i % 2 != 0;}