Sammendrag
Introduktion til programmering i C
 

 

Dette er første lektion af slides til kurset 'Programmering i C' på den teknisk-naturvidenskabelige basisuddannelse ved Aalborg Universitet. Vi starter med nogle slides i kategorien 'Kursusintroduktion' som beskriver praktiske forhold. Det faglige indhold i denne lektion er koncentreret om udtryk, operatorer, assignment operatorerne, samt udskrivning og indlæsning.
 

Start
Indholdsfortegnelse