Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Break, continue og return -- Tastaturgenvej: 'p'    Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Kontrolstrukturer - slide 28 : 28

Konvertering af do og for løkker til while
Ethvert program med do og for løkker kan let omskrives til kun at bruge while løkker
Original Transformation
for (expr1; expr2; expr3)
  command


expr1;
while (expr2) {
  command;
  expr3;
}
do
  command
while (expr)
command;
while (expr)
  command;

Læg mærke til, at der for alle gentagende kontrolstrukturer gælder, at kontrol udtrykket er en fortsættelsesbetingelse.

Med andre ord afbrydes alle former slags løkker i C når kontroludtrykkets værdi bliver false.