Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: To dimensionelle arrays -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Statisk og dynamisk lagerallokering [Section] -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Pointers og Arrays - slide 22 : 26

Processering af arrays med to dimensioner

Det er naturligt at bruge to indlejrede for løkker når man skal processere to dimensionelle arrays

Alternativt er det muligt at gennemløbe den samlede tabel lineært, med udgangspunkt i en pointer til det første element.

 double a[2][3] = {{1.1, 2.2, 3.3}, {4.4, 5.5, 6.6}};

 for (i = 0; i < 2; i++)
  for (j = 0; j < 3; j++)
   sum1 += a[i][j]; 

 for (k = 0; k < 2 * 3; k++)
  sum2 += *(&a[0][0] + k);  
twodim-array.c
Det samlede program.

C understøtter arrays af vilkårlig mange dimensioner

Tre- og flerdimensionelle arrays er umiddelbare generaliseringer af to dimensionelle arrays