Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Statisk og dynamisk lagerallokering [Section] -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Dynamisk lagerallokering (1) -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Pointers og Arrays - slide 24 : 26

Statisk lagerallokering

Med statisk lagerallokering afsættes lagerplads implicit når den omkringliggende blok aktiveres. Lagerplads inddrages implicit når blokken forlades.

#include <stdio.h>
#define N 500
#define K  10

int main(void) {
 int i;
 double tab1[N];    /* allocation of N doubles */
 double tab2[N*K];   /* allocation of N*K doubles */

 /* do something with tab1 and tab2 */
 return 0;
}

Statisk lagerallokering er knyttet til erklæringen af variable.

Udtryk som indgår i indeksgrænser for et array skal være statiske udtryk