Lektionsindhold -- Tastaturgenvej: 'u'  Forrige side: Pointers og arrays (2) -- Tastaturgenvej: 'p'  Næste side: Eksempel: Bubble sort -- Tastaturgenvej: 'n'  Forelæsningsnoter - alle slides sammen  Lærebog -- Tastaturgenvej: 'v'  Alfabetisk indeks  Hjælp om disse noter  Kursets hjemmeside    Pointers og Arrays - slide 16 : 26

Pointers og arrays (3)
  double a[5] = {5.0, 7.0, 9.0, 3.0, 1.0}, *pa = &a[0];

Når et array overføres som parameter til en funktion er det reelt en pointer til arrayets første element som overføres

Bubble sort programmet på næste side giver flere eksempler på dette.