Sammendrag
Pointers og Arrays
 

 

I denne lektion studerer vi pointere og arrays. Lad os dog erindre, at vi allerede i sidste lektion kiggede på det basale arraybegreb. Vi gennemgår først pointere. Dernæst ser vi på arrays som pointere. Efter dette kommer vi til arrays af flere dimensioner. Vi slutter af med sondringen mellem statisk og dynamisk lagerallokering.
 

Start
Indholdsfortegnelse